CENTRA VOOR JEUGD & GEZIN


Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn in heel Nederland volop in ontwikkeling. Deze centra worden op verschillende manieren georganiseerd maar overal geldt hetzelfde uitgangspunt: één centraal punt voor alle gezinnen (ouders én jeugd) waar zij met hun vragen over opvoeden/ ouderschap, opgroeien en gezondheid naar toe kunnen.

Vanuit SO&T ondersteunen wij professionals die werkzaam zijn in of rond het CJG. Daarbij kan het gaan om samenwerking binnen het CJG, bereiken van de doelgroep, trainingen in kennis en vaardigheden, signaleren, motiveren en verwijzen, enzovoorts.
Daarnaast adviseren en ondersteunen wij lokale overheden en organisaties bij het vormgeven van de Centra voor Jeugd en Gezin.

Het training- en ondersteuningsaanbod dat wij vanuit de SO&T bieden kunt u vinden onder de Academie. Naast ons vaste aanbod zijn er ook veel mogelijkheden voor een aanbod op maat.