IMPLEMENTATIE


Hoe zorg je nieuwe programma's en beleidskeuzes echt van de grond komen en blijven bestaan? Hoe zorg je voor een kwalitatieve borging?

SO&T adviseert, ontwikkelt en voert uit als het gaat om implementatie van programma's en beleid. SO&T heeft in implementatietrajecten ervaren wat het belang is van:
• voldoende kennis van de inhoud van het gekozen programma,
• afstemming tussen oude en nieuwe ontwikkelingen,
• tijd voor praktische en organisatorische zaken en
• het bevorderen van beleids- en gedragsveranderingen op verschillende niveaus.

pedagogischadviseur_1
SO&T verzorgt de implementatie van Positief Opvoeden volgens de methode Triple P in Amsterdam, Haarlemmermeer, Zaanstreek Waterland en Amstelland.
Andere voorbeelden zijn Kinderen die Opvallen (signaleringstraining voor diverse beroepsgroepen), Jongeren Informatie Punten, Spel aan Huis en Home Start.