ONDERZOEK

In december 2008 zijn drie academische werkplaatsen of kenniswerkplaatsen opgericht: in Amsterdam, Rotterdam en Noord-Brabant. Dit initiatief vindt plaats binnen het programma Diversiteit in het Jeugdbeleid van het ministerie voor Jeugd en Gezin, met financiering van ZonMw. Een senior adviseur van SO&T is gedetacheerd als onderzoeker bij de kenniswerkplaats. Zie ook het filmpje over de samenwerking in diversiteit.

Een van de deelprojecten binnen de kenniswerkplaats Amsterdam is Triple P: divers. Triple P is een evidence based programma voor opvoedingsondersteuning dat stadsbreed wordt ge´mplementeerd door SO&T. Uit de eerste ervaringen blijkt dat het programma geschikt is voor een breed publiek, maar nog kan winnen aan diversiteitsgevoeligheid.
In de drie stadsdelen gaan organisaties hiermee aan de slag, ondersteund door de kenniswerkplaats. Gestart wordt met een screening van materialen en werkwijzen, aan de hand van inzichten uit onderzoek, de Meetladder Diversiteit Interventies en ervaringen van professionals en ouders in de stadsdelen.

Een analyse van de bevindingen bespreken we in enkele meetings met voornoemde partijen, resulterend in een voorstel voor aanvullingen wat betreft inhoud, materialen, werkwijzen en deskundigheidsbevordering. Het project richt zich op de programma-onderdelen die in preventieve opvoedingsondersteuning worden ingezet.


Mei 2010_ Kenniswerkplaats
In mei was er een bijeenkomst met Matt Sanders van Triple P International. Leden van de Kenniswerkplaats Triple P Divers presenteerde hun resultaten tot nu toe.

Op de foto (van linksboven naar rechtsonder) Jacqueline van Rijn (NJI), Alan Ralph (TPI), Trees Pels en Marjolein Distelbrink (beiden Verweij Jonker Instituut), Matt Sanders (TPI), Margreet de Jongh (SO&T), Cecile Winkelman (SO&T), Ireen de Graaf (Trimbos) en Geraldien Blokland.