ONDERSTEUNEN VAN DE IMPLEMENTATIE EN UITVOER VAN METHODIEKEN

SO&T biedt
• ondersteuning aan coördinatoren Home Start en trainers En nu ik! 
• opleiding en ondersteuning van trainers Competentietrainingen,
• begeleiding en coördinatie van casuïstieknetwerken.

Daarnaast is een aantal medewerkers van SO&T intervisor/ supervisor/ coach en kan SO&T worden ingezet bij de ondersteuning van diverse beroepsgroepen bij de implementatie en uitvoer van methodieken/ programma's.

Ter ondersteuning van de beroepskrachten is een overzicht ontwikkeld die informatie geeft over de kwaliteit van themapakketten.