large_2009_9_362291-gray

MISSIE & VISIE

Onze missie

SO&T erkent de kracht van preventief gezinsbeleid: met de meeste ouders en kinderen in Nederland gaat het immers goed. Inzicht in de trends in de samenleving, juiste beleidskeuzes en ontwikkelingen en inzet van laagdrempelige, kwalitatief goede gezinsondersteuning zijn nodig om deze situatie stabiel te houden en waar mogelijk te verbeteren.
SO&T is een organisatie waar alle beroepskrachten met betrekking tot jeugd en ouderschap zich toe kunnen richten voor hun vragen rond eigen kennis en vaardigheden. En SO&T biedt een kwalitatief hoogstaand aanbod voor ouders en jeugdigen.
SO&T richt zich met haar werkzaamheden zowel op het beleid als de praktijk. Juist deze combinatie maakt dat SO&T veel te bieden heeft: vanuit de praktijk worden behoeften aan kennis en vaardigheden zichtbaar. Kennis krijgt pas meerwaarde in de toepassing daarvan.
De activiteiten van SO&T zijn onder te verdelen in ontwikkeling, ondersteuning en professionalisering.
SO&T werkt bij voorkeur vraaggericht, maar wil ook innovatief zijn en zal zonodig ongevraagd adviseren en verborgen lacunes en behoeften zichtbaar maken. SO&T heeft inhoudelijke kwaliteiten hoog in het vaandel en investeert hiertoe in haar eigen medewerkers. SO&T is een betrouwbare organisatie die zoekt naar verbinding en synergie (zowel intern als extern).


168057A

Onze visie

SO&T is hét expertisecentrum voor opvoeden en opgroeien in de Stadsregio Amsterdam en de omliggende regio’s (Randstad, provincie Noord-Holland). SO&T levert een positieve en relevante bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van beleid en praktijk van de opvoed- en opgroeiondersteuning. SO&T bevordert wederzijdse beďnvloeding van beleid en praktijk en combineert opvoed- en opgroeiondersteuning tot systeemgerichte gezinsondersteuning. De inspanningen van SO&T resulteren uiteindelijk in een positieve verandering in de situatie van gezinnen in de regio.