large_2009_9_362291-gray

EXPERTISE

SO&T heeft een sterke binding met het lokale veld én werkt intensief samen met landelijke organisaties, hogescholen en universiteiten. Wij vertalen nieuwe (inter-) nationale inzichten en programma’s naar praktische ondersteuning, die aansluit op de vragen vanuit het werkveld.
SO&T richt zich op
- Ontwikkeling
- Advies
- Praktijkondersteuning
Meer hierover vindt u in onze algemene folder.

Opvoedondersteuning

De verzamelnaam voor al die activiteiten die specifiek tot doel hebben de opvoedingssituatie van kinderen te verbeteren. Deze activiteiten richten zich niet op het kind zelf, maar op de situatie waarin het kind wordt opgevoed. Kort samengevat heeft opvoedondersteuning tot doel de opvoeders te helpen opvoeden, ofwel hun opvoedcompetentie te vergroten.


Opgroeiondersteuning

Een activiteit die zich specifiek op het kind/de jongere richt met als doel:
• het versterken van vaardigheden, cognities en identiteit van het kind/ de jongere;
• het vergroten van het welzijn van het kind / de jongere;