large_2009_9_362291-gray

WERKEN MET JEUGD

SO&T voert een aantal activiteiten uit direct op jeugd gericht. Denk bijvoorbeeld aan competentietrainingen, weerbaarheidscursussen en een aanbod voor kinderen van gescheiden ouders.

Behalve dat SO&T zelf cursussen en trainingen met jeugd uitvoert, is er in veel gevallen een training 'ont he job' mogelijk. In dat geval wordt er tijdens het uitvoeren van een training tegelijk een nieuwe beroepskracht in de methodiek getraind. Op die manier versterken we de inbedding van een bepaalde methodiek en komen er meer trainers beschikbaar op de plekken waar kinderen komen (denk bijvoorbeeld aan het opleiden van een leerkracht tijdens het uitvoeren van een competentietraining).


168057A

JES - Jij en scheiding

Preventieve cursus voor problemen bij echtscheiding

JES is een preventieve cursus voor kinderen van ca 8 tot 12 jaar en hun ouders die zijn gescheiden of gaan scheiden. Voor de ouders zijn er parallel groepsbijeenkomsten waarin zij voorlichting krijgen over de mogelijke invloeden van een scheiding op de ontwikkeling van kinderen. 
Meer informatie over JES- Jij en scheiding 


Competentietraining

Gedragstrainingen aan kinderen/jongeren

De competentietrainingen van SO&T zijn intensieve gedragstrainingen om de sociale competenties en vaardigheden van ‘risico’ kinderen/jongeren te versterken en/of uitbreiden.
De training heeft een aanbod voor kinderen vanaf 5 jaar.
Bij de competentietrainingen horen ook een aantal contactmomenten met de ouder(s).

SO&T biedt verschillende vormen van training aan, waaronder een opleiding tot trainer ‘On the Job’ en een basistraining.
Meer informatie over Competentietrainingen


Marietje Kessels Project

Cursus voor het vergroten van weerbaarheid

Het MKP is een lessenserie voor leerlingen uit groep 7 & 8 (regulier en speciaal basisonderwijs) en de jongste klassen van het voortgezet speciaal onderwijs (praktijkschool). MKP heeft als doel het vergroten van de weerbaarheid bij kinderen, zodat zij minder kans lopen slachtoffer of dader te worden van seksueel of andere vormen van machtsmisbruik. Door de leerkrachten en ouders te betrekken, stimuleren de trainers hen met de kinderen te praten over de onderwerpen uit de lessen.
Meer informatie over MKP


Plezier op School

Sociale vaardigheidstraining  - van primair naar voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor de meeste kinderen een grote stap. Voor kinderen die op de basisschool vaak problemen hadden met andere kinderen, gepest werden, verlegen of weinig weerbaar waren, is deze overgang extra spannend. 
Juist de overgang naar het voortgezet onderwijs blijkt een geschikt moment om de kinderen te trainen in de omgang met anderen. De basisschoolperiode is afgesloten, de kinderen gaan niet meer terug naar deze situatie.
Meer informatie over Plezier op school


168105C

Girlpower

Training om de cursus Girlpower uit te voeren

De cursus Girlpower is speciaal ontwikkeld voor migrantenmeiden van 13 tot 16 jaar, die problemen tegenkomen bij het omgaan met twee culturen. Verwachtingen, wensen en eisen van thuis en bijvoorbeeld school staan regelmatig haaks op elkaar, en vaak staan deze meiden er alleen in om hier op een goede manier mee om te gaan.

Tijdens de training worden één of twee professionals (in veel gevallen medewerkers van een school) opgeleid om zelfstandig een cursus Girlpower uit te voeren. De training begint met een korte starttraining en vervolgens vindt de training ‘On the Job’ plaats; een ervaren trainer bereidt elke bijeenkomst voor met de trainee, waarna zij deze samen uitvoeren en nabespreken.
Meer informatie over de cursus Girlpower


Plezierige klas

Training om actief te sturen bij problemen in een klas

In een klas kunnen de onderlinge relaties ernstig zijn verstoord. Voorbeelden hiervan zijn hardnekkige pestpatronen, voortdurende onrust, onderlinge afpersing en bedreiging, verschillende vormen van (seksuele) intimidatie, een groep leerlingen die als ‘spelletje’ andere jongeren volgens bepaald ritueel lastig valt en/of in elkaar trapt, een klas waarin een algemeen onveilig klimaat bestaat.
Oorzaken, gevolgen, leiders, meelopers, zwijgers, slachtoffers, leerkrachten en mentoren zijn hierin allemaal actoren. De verstoorde onderlinge relaties zijn vaak niet plotseling ontstaan, maar in de loop van de tijd zo gegroeid. Vaak is er in het verleden al het een en ander uitgeprobeerd om de situatie te normaliseren.

In deze ernstige situaties biedt SO&T een (meestal klassikale) training-op-maat. In samenspraak met de school en de betreffende leerkracht maakt SO&T een analyse en plan voor de training.
Meer informatie over Plezierige klas