large_2009_9_362291-gray

WERKEN MET OUDERS

4511101916_ecc3682460
SO&T biedt deskundigheidsbevordering aan voor beroepksrachten die werkzaam zijn met ouders. Hierbij kan het gaan om een uitgebreide training in een bepaalde methodiek, een workshop over een specifiek thema, het aanleren/ oefenen van vaardigheden, etc. 
Naast het vast aanbod is er ook altijd de mogelijkheid om een aanbod op maat aan te vragen.
Hieronder volgt het huidige aanbod gericht op beroepskrachten die werken met ouders.

Beter omgaan met pubers

Een opleiding tot cursusleider

Beter omgaan met pubers is een oudercursus bedoeld voor ouders van kinderen tussen 10 en 16 jaar en bestaat uit 6 bijeenkomsten met daarin de thema’s: veranderingen in de puberteit, positieve aandacht geven en opvoedingsstijlen, luisteren naar je puber, praten met je puber, onderhandelen met je puber, grenzen stellen en 3 extra thema-bijeenkomsten: seksualiteit, school, drank en drugs. In deze training wordt u opgeleid tot cursusleider Beter omgaan met pubers.
Meer informatie over Beter omgaan met Pubers


Motiveren

Gespreksvoering en motiveren van ouders/ clienten

Tijdens deze workshop wordt er geleerd hoe om te gaan met ouders die weerstand geven wanneer je hen wilt helpen of wilt doorverwijzen. Waar komt die weerstand vandaan? Hoe zit dat precies? Hoe kan je ouders – en daarmee het kind- toch verder helpen? En misschien wel het belangrijkste, hoe voorkom je weerstand?
Meer informatie over Motiveren


Opvoeden in je eentje

Een opleiding tot cursusleider

In deze training wordt in drie bijeenkomsten van drie uur aan professionals geleerd het ondersteuningsaanbod voor alleenstaande vaders en moeders ‘Opvoeden in je eentje’ neer te zetten. Opvoeden in je eentje bestaat uit diverse thema’s die in ongeveer acht bijeenkomsten met een groepje ouders worden besproken.
Meer informatie over Opvoeden in je eentje


Opvoeden & Zo

Een opleiding tot cursusleider

Opvoeden & Zo is een laagdrempelige cursus voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten waarin ouders opvoedingsvaardigheden leren: aandacht geven, prijzen, verbieden, negeren, apart zetten en straffen.
In deze training wordt u opgeleid tot cursusleider Opvoeden & Zo. 
Meer informatie over Opvoeden & Zo


Peuter in Zicht

Een opleiding tot cursusleider

De training Peuter in Zicht leidt ervaren cursusleiders in twee dagdelen op om de oudercursus Peuter in Zicht te kunnen geven. De oudercursus is bedoeld voor ouders van 2-3 jarigen en bestaat uit vier bijeenkomsten over de thema’s steunen, stimuleren en sturen en aansluitend drie verdiepingsbijeenkomsten over de thema’s eten, slapen zindelijkheid/druk en dwars gedrag/een peuter opvoeden in Nederland (voor migrantenouders).
Meer informatie over Peuter in Zicht


Pedagogisch adviseren

Een opleiding tot pedagogisch-/ opvoedadviseur

Deze training traint beroepskrachten die het werk van pedagogisch-/ opvoedadviseur gaan uitvoeren. Het gaat hierbij om advies gericht op kortdurende, individuele ondersteuning van ouders bij lichte opvoedproblematiek.
In de training wordt kennis aangereikt over de ontwikkeling van kinderen, ouderschap, opvoedingsstijlen, -vragen en –opgaven, de plaats van het pedagogisch adviseren, methodiek en de praktijk.
Meer informatie over Pedagogisch Adviseren


tienersopfiets_MEDIUM

Pubers Mee!

Betrekken van pubers bij pedagogische adviesgesprekken

De ervaring leert dat het effectief is om pubers te betrekken bij de pedagogische gesprekken die met hun ouder gevoerd worden. Het brengt de communicatie tussen ouder en jongere op gang en verbetert deze zelfs.
Deze training biedt beroepskrachten in twee dagdelen handvatten om een professioneel pedagogisch gesprek te voeren met ouder en jongere.
Meer informatie over Pubers Mee!