large_2009_9_362291-gray

Beroepsvaardigheden

Hier vindt u een overzicht van trainingen en workshops die gericht zijn op het vergroten van de beroepsvaardigheden van beroepskrachten die werken met ouders en/of kinderen.

Bij alle trainingen en workshops is het startpunt de deskundigheid van de beroepskrachten. Wat willen zij leren en wat kunnen zij van elkaar leren?
Los van onderstaande mogelijkheden kan op basis van uw vraag een training/workshop op maat worden gemaakt.

Workshop Zelfregulatie

Eigen kracht van ouders versterken

Kunst van het samenwerken en aanschuiven

Workshop voor beroepskrachten over de transitie in de jeugdzorg

Voorzitterschap casuistiekoverleg

Workshop en intervisie voor voorzitters ZAT's en CJG overleggen

Workshop In gesprek met ouders in en om het CJG

Voor beroepskrachten die met ouders in gesprek gaan over opvoeden

Training Kinderen die Opvallen (KDO)

Basistraining voor beroepskrachten in signalering en handelen bij zorgen om kinderen

Training Veilig Opgroeien

Veiligheid van kinderen bespreekbaar maken met ouders en inschatting maken

Training Beroepsopvoeders

Opvoedvaardigheden versterken met uitgangspunten van Triple P

Training Seksuele diversiteit

Voor beroepskrachten en vrijwilligers die met ouders werken

Diversiteit is kwaliteit

Basis- en verdiepingsmodulen om aan te sluiten bij alle ouders en jeugdigen

Training Kinderen die Opvallen 'Gesprekken met ouders'

Versterken van de gespreksvoering en communicatieve vaardigheden

Training Kinderen die Opvallen 'In de prakijk'

Het borgen van de werkwijze rondom signaleren bij beroepskrachten en organisaties

Training Borging methodiek Kinderen die Opvallen

Voor leidinggevenden in de kinderopvang over borging KDO methodiek

Training Positief Sporten

Versterken van de opvoedvaardigheden bij sportinstructeurs

Training Woningbouw signaleert

Signaleren en handelen bij onveilige opvoedsituaties door woningbouwcorporaties