large_2009_9_362291-gray

Toolkit Transitie Jeugdzorg - Samen werken aan verbinding

De nieuwe wet “Zorg voor jeugd” betekent voor u, gemeenten en organisaties, een hele omslag in de manier van werken. Deze transitie van de jeugdzorg en de bijbehorende cultuuromslag verlangt van u dat u samen een nieuwe weg inslaat. De vraag is op welke manier u daar het beste kunt komen.
Uitgangspunt is dat kinderen veilig kunnen opgroeien in een stimulerende omgeving waardoor zij in staat zijn een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. De pedagogische civil society is een belangrijke ontwikkeling en biedt de mogelijkheid om inhoud te geven aan de speerpunten van de transitie jeugdzorg.
Voorop staat in deze ontwikkeling: eigen kracht van burgers voorop stellen tegenover afhankelijkheid van hulpverlening. Als het gaat om onze jeugd dan geldt in een veranderende (pedagogische) civil society: bescherming van de jeugd waar dit nodig is, met een maximale inzet zo vroeg mogelijk in de eigen omgeving.

SO&T staat voor kwaliteit in opvoed- en opgroeiondersteuning voor alle gezinnen. De programma’s en methodieken die wij inzetten zijn dan ook bruikbaar in de thuissituatie en in alle milieus waar ouders en kinderen zich bevinden. Een van onze belangrijkste peilers is het ondersteunen van beroepskrachten en vrijwilligers die werken met ouders en jongeren. Onze directe praktijkervaring in de veranderende pedagogische civil society en onze kennis van de transitie jeugdzorg, maakt ons tot een veelzijdig adviesbureau dat gemeenten, organisaties en beroepskrachten bij de op handen zijnde transitie van de jeugdzorg en de daaruit volgende cultuuromslag op de juiste weg helpt.

ToolkitTransitie Jeugdzorg

Met de Toolkit Transitie Jeugdzorg™ heeft u zicht op alle mogelijkheden om de transitie jeugdzorg te doen slagen. Kies wat past bij uw situatie.
Deze Toolkit is in ontwikkeling en wordt nog aangevuld.